Królewski ogród – Symulacja biznesowa

28 Paź 2019
15:00-18:30

Królewski ogród – Symulacja biznesowa

Symulacja Biznesowa “Królewski Ogród”

Weź udział w jednym z najznamienitszych przedsięwzięć w historii –  projekcie budowy ogrodu wersalskiego, czyli najpiękniejszego ogrodu, jaki widział świat.
Realizując światłą wizję sponsora – samego Króla Słońce – podejmiesz się wyzywającego zadania, którego celem jest gloryfikacja władzy królewskiej oraz rozsławienie Francji na całym świecie.

Wcielisz się w rolę jednego z ekspertów, osobiście dobranych przez zaufanych doradców Króla. Do dyspozycji posiadasz wiedzę, spryt oraz doświadczenie, które niejednokrotnie pozwoliło Ci wybrnąć cało z opresji i zrealizować nawet najtrudniejsze wymagania. Doświadczysz pracy w środowisku zwinnym, gdzie presja czasu i chaos wydają się nieokiełznane, a dworscy interesariusze nie ułatwiają zadania.

 

Symulacja “Królewski Ogród” to:

– empiryczne doświadczenie filozofii i pryncypiów Agile, ze szczególnym naciskiem na samoorganizację zespołów oraz komunikację;

– praktyczne zastosowanie cyklu Kolba – uczestnicy uczą się na bazie własnych obserwacji i doświadczeń;

– zarządzanie wymaganiami i interesariuszami, z ciągłym skupieniem na korzyści biznesowej;

– ogromne zaangażowanie i dobra zabawa.

 

Uwaga!!! ze względu na rozbudowany charakter warsztatu długość sesji  przewidywana jest na około 3,5 h.