Project Manager projektów B+R w praktyce – wyzwania, trudności i ogromne możliwości.

28 Paź 2019
11:30-12:00

Project Manager projektów B+R w praktyce – wyzwania, trudności i ogromne możliwości.

 

Projekty innowacyjne oraz badawczo – rozwojowe (B+R) przeżywają swój boom. Realizują je małe startupy i ogromne korporacje, realizuje je w końcu każda branża i nie ma znaczenia, czy mówimy o produkcji wysokich technologii, usługach, czy hotelarstwie, a nawet innowacjach w organizacjach społecznych. Co łączy te projekty? Podwyższone ryzyko, duża nieprzewidywalność, duża zmienność i często interdyscyplinarne zespoły, które muszą ze sobą współpracować.

Coraz częściej przedsiębiorstwa tworzą  oddzielne stanowiska dla kierowników zarządzających tego typu projektami. W czasie prelekcji poruszone będą kwestie praktyczne z punktu widzenia kierowników projektów innowacyjnych, czyli jakie powinien mieć kompetencje, na co powinien być przygotowany, jak powinien zarządzać tak specyficznym projektem.

 

Połączymy warsztat metodologiczny z doświadczeniami PMa prowadzącego projekty B+R jednej z największych polskich firm.