Gabriel Sznajder

Gabriel Sznajder

Trener biznesowy i konsultant w obszarze przywództwa, rozwoju zespołów projektowych i analizy biznesowej z ponad 15 letnim doświadczeniem. Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i portfelem projektów, zarządzania operacyjnego oraz realizacji inicjatyw R&D i utrzymaniowych w branży IT.

Praktyk-menedżer biegle funkcjonujący w zróżnicowanych modelach zarządczych: Agile, Waterfall, Kanban, SCRUM.
Aktywny szkoleniowiec, konsultant oraz wykładowca studiów podyplomowych i MBA (WSB Wrocław, Akademia Koźmińskiego Warszawa).

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla dużych międzynarodowych firm. Pełnił role zarządcze
w wielomilionowych projektach i portfelach realizowanych w ramach rozproszonych zespołów interdyscyplinarnych liczących 60-180 specjalistów. Przez ostatnich kilka lat zarządzał zespołami developerskimi, utrzymującymi portfel ponad 20 systemów używanych w banku inwestycyjnym.
Gabriel Sznajder jest aktywnym członkiem Project Management Institute PMI Poland Chapter. W latach 2010-2016 jako dyrektor zarządzający koordynował działania Wrocławskiego Oddziału PMI – bezpośrednio nadzorując i organizując konferencje, kwartalne seminaria PMI (profesjonalne wydarzenia edukacyjne dla kierowników projektów) i warsztaty dla praktyków. Odpowiadał też za współpracę z partnerami i sponsorami.
W czerwcu 2018 roku objął funkcję Prezesa Zarządu PMI Poland Chapter na lata 2018-2020.