Lech Kalinowski

Lech Kalinowski

Doktor nauk fizycznych.

Laureat stypendium Marszałka Województwa Śląskiego (2013-2015) za badania mające realny wpływ na gospodarkę regionu. Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki (NCN) w latach 2015-2018 dotyczącego badań związków z silnie skorelowanymi elektronami. Kierownik wielu grantów dla młodych naukowców finansowanych przez Instytut Fizyki w Katowicach.

Ekspert Fundacji Nanonet i Śląskiego Klastra Nanotechnologii. Zwycięzca Nvidia GPU Academic Grant Program w 2018 roku, dzięki któremu uzyskał wsparcie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem zaawansowanych metod głębokiego uczenia i uczenia maszynowego w fizyce.

Doświadczenie badawcze zdobył na Du Maine University w Le Mans. Pracował przy wielu projektach badawczych, takich jak: technologie elektronicznego papieru (z Zikon inc.), rozwój leków przeciwnowotworowych do terapii PDT. Doktorat obronił w dziedzinie fizyki układów silnie skorelowanych. Pracował jako programista blockchain w Future Processing w zwinnym zespole deweloperskim.

Był także odpowiedzialny za rozwój biznesu wokół zdecentralizowanych aplikacji opartych na stosie technologicznym Ethereum. Obecnie – Data Scientist pracujący nad algorytmami SI do biometrii behawioralnej w Digital Fingerprints – firmie w pierwszej dziesiątce rankingu polskich startupów w 2019 roku.

 

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56723867900

Wybrane prelekcje międzynarodowe:

„Products build on blockchain for various business applications” 2019

„How to Data”,  Wiedeń, Gratz, Austria 2019