Joanna Pauly

Joanna Pauly

Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kształcenia zawodowego project managerów. Doświadczenie – ponad 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł. Jest członkiem Business Centre Club a także w International Project Management Association. Uczestniczy w działaniach samorządu gospodarczego i zawodowego, promuje społeczną odpowiedzialność biznesu, dobre praktyki projektowe i jakość usług rozwojowych. Jest twórcą Festiwalu Innowacji w Gliwicach. Członek zarządu i ekspert ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, asesor i ekspert przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, juror konkursu Dobre Praktyki EFS oraz asesor wiodący nagrody Polish Project Excellence Award 2016. Zaplanowała i kierowała ponad 70 projektami z różnych dziedzin, w tym infrastrukturalnych i szkoleniowych. Project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Agile Scrum, M_o_R. Posiada wszechstronną wiedzę oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami. Specjalistka w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji z zewnętrznych źródeł finansowania. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z: klientami korporacyjnymi menadżerami, przedsiębiorcami i przyszłymi przedsiębiorcami, klientami indywidualnymi. Posiada w swoim portfolio blisko 20 tys. efektywnych godzin szkoleniowych i doradczych. Jest członkiem Stowarzyszenia Project Management Polska IPMA Polska.