Piotr Pinoczek

Piotr Pinoczek

Zarządzanie jest moją pasją, więc jestem przede wszystkim menedżerem oraz konsultantem i trenerem. A dodatkowo – od czasu do czasu – radiowcem i lektorem. Oprócz pełnienia ról zarządczych prowadzę zajęcia ze studentami i – gdzie tylko mogę – promuje ideę project management’u.

Jestem akredytowanym trenerem PRINCE2®, Agile Project Management® Change Management®, Portfolio, Programme and Project Offices® (P3O) oraz Management of Portfolio® (MoP), a także certyfikowanym menedżerem Six Sigma, IPMA i Managing Successful Programmes®.

Doświadczenie zawodowe, jako menedżer operacyjny i szef projektów w firmach polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego, zdobywam od 20 lat. Mój sukces to zadowolenie wszystkich interesariuszy, z którymi współpracowałem, wiele referatów i wystąpień na konferencjach naukowych i biznesowych, liczne publikacje z dziedziny zarządzania oraz współredakcja polskiej edycji książki „Making sense of change management”.