Tomasz Sajkowski

Tomasz Sajkowski

Tomasz od blisko 10 lat wspiera i realizuje projekty począwszy od tych dużych, międzynarodowych i inwestycyjnych przez projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe.

Początkowo przez 7 lat swojej kariery doradzał i pomagał innym firmom jako konsultant i menedżer w największych firm doradztwa biznesowego w Polsce – PwC oraz Deloitte.

Aktualnie przeszedł na „drugą stronę stołu” gdzie realizuje kluczowe projekty w dziale badawczo-rozwojowym jednej z największych firm w kraju.

Wśród firm, z którymi współpracował i współpracuje, są zarówno firmy z sektora MŚP, duże polskie oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa, konsorcja naukowe jak również fundacje i organizacje non-profit.

W opinii Tomasza, jedną z najważniejszych rzeczy, o której trzeba pamiętać realizując projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacyjne, to bycie elastycznym i umiejętność dopasowania się do zmiennego, dynamicznego środowiska.

Dewizę tę wdrażał współpracując m.in. z takimi markami jak: PKN ORLEN, TAURON, ING, Infosys BPO, MTU Aero Engines, PGE, Grupa Azoty, CD Projekt, Techland, Polpharma, ADAMED, PGNiG i wiele innych.

Tomasz jest autorem licznych publikacji oraz był prelegentem lub współprowadzącym wielu wydarzeń, w tym:

  • cyklu konferencji w ramach Programu Polski Czempion;
  • cyklu webinariów on-line przybliżających tematykę pomocy publicznej w Polsce.

Projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne to zawsze większe ryzyko, ale … chyba także większa satysfakcja.